• අංක 166 කන්ග්පින් පාර, ගයික්සින් දිස්ත්‍රික්කය චෙංඩු, සිචුවාන් පළාත, පීආර් චීනය
  • info@deepfast.com
  • +86 28 8787 7380
  • Package Services

    පැකේජ සේවා

    ළිං පැතිකඩ, භූ විද්‍යාත්මක ස්ථරීකරණය සහ ලිතොලොජි දත්ත, ඩවුන්හෝල් මෝටර වල සැලසුම් ලක්ෂණ සහ පෙර යෙදුම් ප්‍රති results ල මත පදනම්ව, ඩීප් ෆාස්ට් විසින් පරිගණක මෘදුකාංග මඟින් මෙම සැකැස්ම සඳහා විදුම් මෙවලම් නිර්මාණය කරනු ඇත.